Informaţii utile

Comisia de etică

Comisia de etică

- Componenta comisiei de etica

- Codul de etică si deontologie profesionala universitara (pdf, 669.11 Kb)
- Raport comisia de etică - 2013
- Raport comisia de etică - 2012
- Raport comisia de etică - 2011
- Raport comisia de etică - 2010

Plan operaţional

Plan operaţional
- Planul operaţional - 2015
- Planul operaţional - 2014
- Planul operaţional - 2013
- Planul operaţional - 2012 (pdf, 855.29 Kb)
- Planul operaţional - 2010

Informaţii publice

Informaţii publice
- Buletin informativ privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2015
- Raport privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2015
- Raport privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2014
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotararea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul
- Metodologie de aplicare a legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

Documente emise de Universitate - Hotarari, Decizii, Regulamente

1. Documente emise de Universitate (Hotarari, Decizii) detalii...
2. Regulamente detalii...

Programul EURO 200

Programul EURO 200
- HG 1294 cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 269_2004_cu modificarile si completarile ulterioare
- anunt 2015 PROGRAM EURO 200
- calendar 2015 Euro 200
- Cerere EURO 200

BURSE 2015/2016

- Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material si a facilitatilor acordate studentilor UCB
- Anunt burse sociale sem I
- Grila punctaj burse sociale sem I
- UCB - numar burse acordate in sem I
- Anunt burse sociale sem II
- Grila punctaj burse sociale sem II

Alte documente

 • Organigrama UCB - 18 decembrie 2015
 • Organigrama UCB 1 octombrie 2015
 • Organigrama UCB - 2015
 • Raport privind starea UCB - 2014
 • Raport privind starea UCB - 2013
 • Raport privind starea UCB - 2012
 • Codul de asigurare a calităţii
 • Buget, bilanţ si contul de rezultat patrimonial detalii...
 • Plan Strategic
 • Carta UCB
  (modificata in sedinta Senatului din 09 iulie 2015)
 • Organigrama UCB - 2013
 • Contractul Colectiv de Munca - septembrie 2013

Formulare interne 2015

- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE
- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE-Proiecte