Senatul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu

Data constituirii: 30.11.2011


Regulamentul de organizare si functionare a Senatului UCB ... PDF...
Organigrama Senatului Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu ... PDF...
Tematica sedintelor Senatului UCB pentru anul universitar 2015-2016 ... PDF...
Tematica sedintelor Senatului UCB pentru anul universitar 2014-2015 ... PDF...
Tematica sedintelor Senatului UCB pentru anul universitar 2013-2014 ... PDF...
Hotarari emise de Senatul Universitar detalii...

Conducerea Senatului Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu


Numele: Prof. univ. dr. Adrian GORUN

Functia: Presedinte Senat

telefon: 0253214307
e-mail:
Curriculum Vitae: ...PDF...

Numele: Prof. univ. dr. ing. Mihai CRUCERU

Functia: Vicepresedinte Senat

telefon: 0253214307
e-mail: _____
Curriculum Vitae: ...PDF...

Numele: Conf. univ. dr. Ion Cristinel RUJAN

Functia: Vicepresedinte Senat

telefon: 0253214307
e-mail: _____
Curriculum Vitae: ...PDF...

Numele: Prof. univ. dr. Amalia Venera TODORUT

Functia: Cancelar General Senat

telefon: 0253214307
Curriculum Vitae: ...PDF...

Cuvantul presedintelui Senatului Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu

Membrii Senatului Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu

constituit în ședința din data de 27.11.2015

Nume si prenume Functia
Prof. univ. dr. Adrian GORUN Presedinte
Prof. univ. dr. ing. Mihai CRUCERU Vicepresedinte
Conf. univ. dr. Ion Cristinel RUJAN Vicepresedinte
Prof. univ. dr. Amalia Venera TODORUT Cancelar General
Prof. univ. dr. Gheorghe GAMANECI Membru
Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA Membru
Prof. univ. dr. Doru CIRNU Membru
Conf. univ. dr. Vasile LUPULESCU Membru
Conf. univ. dr. Diana Mihaela POCIOVALISTEANU Membru
Conf. univ. dr. Daniela CIRTINA Membru
Conf. univ. dr. Alin Gheorghe GAVRILESCU Membru
Conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette CURELAR Membru
Conf. univ. dr. Daniela Camelia PLASTOI Membru
Sef lucr. dr. ing. Constantin CERCEL Membru
Lect. univ. dr. Carmen Iuliana BARBACIORU Membru
Lect. univ. dr. Elena Roxana DOBRITOIU Membru
Lect. univ. dr. Vasile FUIOREA Membru
Lect. univ. dr. Marian OLARU Membru
Asist. univ. dr. Ionut CEAUSESCU Membru
Prep. univ. Mihai Dorin BUDESCU Membru
Cercet. St. Vasile CUMPANASU Membru
Ionel Cristian ALDEA student F.I.D.D.
Maria FRATILESCU student F.I.D.D.
Gheorghe ADAMUTE student F.S.E.
Octavian Marian VELCEA student F.S.E.
Claudia Ioana ŞOIOGEA student F.S.E.M.P.
Iuliana Georgiana SPINEANU student F.S.E.M.P.
Stefania HAIDAU student F.S.M.C.
Madalina Simona ISTUDOR student F.S.M.C.
Stefan Cristian MOSOI student F.S.J.


Precizari:
 1. F.I.D.D. - Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila
 2. F.S.J. - Facultatea de Stiinte Juridice
 3. F.S.E. - Facultatea de Stiinte Economice
 4. F.S.E.M.P. - Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public
 5. F.S.M.C. - Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale

Comisiile de specialitate ale Senatului
Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu


Noiembrie 2015 - Noiembrie 2019
 1. Comisia pentru activităţile de învăţământ, curriculum şi cercetare ştiinţifică
 2. Comisia pentru jurisdicţii, incompatibilităţi, validări şi conflicte de interese
 3. Comisia pentru monitorizarea şi controlul activităţii manageriale
 4. Comisia pentru dezvoltare strategică, dezvoltare instituţională, prognoze şi control financiar
 5. Comisiile de specialitate ale Senatului UCB


  Noiembrie 2011 - Noiembrie 2015

  1. Comisia pentru monitorizarea si controlul activitatii manageriale
  2. Comisia pentru jurisdictii, incompatibilitati, validari si conflicte de interese
  3. Comisia privind activitatile de invatamant si cercetare
  4. Comisia pentru dezvoltare strategica, dezvoltare institutionala, prognoze si control financiar
  5. Comisia privind Curriculum

Evenimente Doctor Honoris Causa

 1. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Catalin Zamfir si doamnei Elena Zamfir, 06 iunie 2014
 2. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Tudor Gheorghe, 07 mai 2014
 3. Ceremonia de acordarea a titlului DHC doamnei Ecaterina Andronescu, 01 martie 2014
 4. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Ioan Alexandru, 12 aprilie 2013
 5. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Irineu Ion Popa, 06 decembrie 2012
 6. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Mihai Golu, 31 mai 2012
 7. Ceremonia de acordarea a titlului DHC domnului Dumitru Farcas, 22 martie 2012

CABINET PRESEDINTE SENAT


Telefon: 0253214307
Fax: 0253215794
e-mail: senatucb@utgjiu.ro